محیط خانه مکتب انسان سازی

شناسه نوشته : 32860

1401/01/28

تعداد بازدید : 17

محیط خانه مکتب انسان سازی

 

 

محیط خانه مکتب انسان سازی

 

محیط خانه می تواند محلی برای عروج و سلوک و تکامل مرد و زن بـاشـد. مخصوصا اگر سعه صدر داشته باشیم، زیرا تکرارو پافشاری و اصرار تأثير بسزا و عجیبی دارد. حرف مؤثر است،ولی عمل تأثیر کامل و مطلوب می گذارد.

اگر کسی بار اول از نصیحت متنبه نشود، سرانجام در اثر تکرار و پافشاری زیاد متنبه خواهد شد و این مرهون حوصله داشتن و دارا بودن سعه صدر است.

یکی از کارهای روانشناسان برای به کرسی نشاندن اهـدافـشـان همین تکرار است. ولی، عمل مؤثرتر است، چنانکه اگر مرد نماز را اول وقت بخواند، زن و فرزندان نیز نماز را در اول وقت خواهد خواند و اهل تهجد خواهد شد.

اگر مرد در خانه زبان مؤدب داشته باشد، به هر حال در زن و فرزندان اثر می گذارد. به تجربه ثابت شده است که فرزندان مؤدب، پدرومادر با ادب داشته اند و بالعکس.

 

 

 

مرکز مشاوره مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها

https://eitaa.com/ameneh_moshavereh