فراخوان مقاله همایش بین‌المللی قرآن و علوم شناختی

شناسه نوشته : 32868

1401/01/28

تعداد بازدید : 14

فراخوان مقاله همایش بین‌المللی  قرآن و علوم شناختی

 

به همت گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

 

فراخوان مقاله همایش بین‌المللی  قرآن و علوم شناختی منتشر شد