معرفی کتاب اخلاق کریمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبی علیه السلام(ویژه ولادت امام حسن علیه السلام)

شناسه نوشته : 32871

1401/01/28

تعداد بازدید : 14

معرفی کتاب اخلاق کریمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبی علیه السلام(ویژه ولادت امام حسن علیه السلام)

 

معرفی کتاب اخلاق کریمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبی علیه السلام

(ویژه ولادت امام حسن علیه السلام)

نویسنده : محمد تقی سبحانی نیا

 

بررسی راهکارهای سیر و سلوک و تقرب

به درگاه خداوند متعال با استناد به سیره و سخنان امام حسن مجتبی(ع) است.

در ابتدای کتاب حاضر به بیان ویژگی‌های اخلاقی آن امام پرداخته شده و پس از آن به شرح مفاد حدیثی از ایشان در زمینه مکارم اخلاقی و راه‌های کسب آن پرداخته شده است. در همین زمینه به اموری همچون: کوچک انگاشتن دنیا و عدم دلبستگی به آن، رهایی از اسارت شکم، رعایت الگوی مصرف و قناعت‌پیشگی، آزاد شدن از شهو جنسی، عقل محوری در امور زندگی، دانش‌محوری، دوراندیشی، صبوری، کم حرفی و حکمت در گفتار، پرهیز از مجادله و گفتگوهای بیهوده، توجه نمودن به برادران دینی، پایبندی به اصل انصاف در روابط با دیگران، زهد و پارسایی،‌جدیت در امور، دوری از عجله و شتاب، عمل کردن به گفتار، سخت‌گیری با هوای نفس، برخورداری از حرمت نفس، مشورت کردن، اهل مدارا بودن، پرهیز از انتقام‌جویی، هوشیاری در برابر دشمن، برخورداری از اخلاق کریمانه و افزایش اخوت و برادری اشاره نموده و این امور را از منظر امام حسن مجتبی، راه‌های اصلی سیر و سلوک الهی و تقرب به خدا عنوان کرده است.