برگزاری سلسله نشست‌های صمیمی مدیریت محترم سرکار خانم سایری با طلاب گرامی همراه با پرسش و پاسخ

شناسه نوشته : 32925

1401/01/30

تعداد بازدید : 20

 

برگزاری سلسله نشست‌های صمیمی مدیریت محترم سرکار خانم سایری با طلاب گرامی همراه با پرسش و پاسخ