معرفی کتاب تاریخی قصه های قرآن «از ترجمه تفسیر شریف مجمع البیان»

شناسه نوشته : 32980

1401/02/07

تعداد بازدید : 12

 

ماه رمضـان بهــار انس با قـرآن

معرفی کتاب تاریخی قصه های قرآن «از ترجمه تفسیر شریف مجمع البیان»

علامه طبرسی (ره)