برشی از کتاب فلسطین از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(ویژه روز قدس)

شناسه نوشته : 32996

1401/02/08

تعداد بازدید : 18

 

برشی از کتاب فلسطین از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

(ویژه روز جهانی قدس)

نویسنده : سعید صلح میرزایی