فراخوان بیست‌وچهارمین همایش کتاب سال و ششمین جشنواره مقالات علمی حوزه

شناسه نوشته : 33018

1401/02/12

تعداد بازدید : 50

فراخوان بیست‌وچهارمین همایش کتاب سال و ششمین جشنواره مقالات علمی حوزه

 

فراخوان بیست‌وچهارمین همایش کتاب سال و ششمین جشنواره مقالات علمی حوزه