آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته): ما باید به دنبال تربیت باشیم؛ نه اینکه تعلیم را گسترش دهیم

شناسه نوشته : 33041

1401/02/18

تعداد بازدید : 9

آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته): ما باید به دنبال تربیت باشیم؛ نه اینکه تعلیم را گسترش دهیم

 

 

 

آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته):

امام علی(علیه السلام) به فرزندشان نامه ‌ای نوشتند که ما هم مخاطب این نامه هستیم؛ چون ما هم فرزند ائمه(علیهم السلام) محسوب می‌ شویم.

پیغمبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: «أَنَا وَ عَلِیٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّة» و شما می ‌توانید فرزندان ما شوید و ما نیز این دعوت را پذیرفتیم.

امام در نامه خود به فرزندشان فرمود: معلم امام است!

هر معلمی، امام مأموم خود که شاگردانش هستند می ‌باشد. این معلم باید طوری طیب و طاهر باشد که شاگردانش بتوانند به قیام و قعود او اقتدا کنند و وجود او سراسر نور باشد، این تربیت در متن دین نهفته است.

ما باید به دنبال این تربیت باشیم؛ نه اینکه تعلیم را گسترش دهیم.

این،  طیب و طاهر بودن معلم است که تعلیم را به تربیت بر می ‌گرداند.

اگر آموزش و پرورش به دنبال تحول است، معنای حقیقی تحول همین است که معلمان در سطح خود،  امام شوند.

دو راه برای تعلیم وجود دارد:

یک  راه گوش و یک  راه دل.

اگر کسی بوی بد گناه را استشمام نمی ‌کند، این یعنی آموزش و تربیت او صرفاً در همین محدوده گوش بوده است و به دل او نفوذ نکرده است.

این کار معلم است که دانش آموزان با دیدن معلم خود، به نحوی در طول سال‌های تحصیل رشد کنند که از انجام گناه بیزار باشند و بوی بد گناه را استشمام کنند.