برگزاری مصاحبه های دوره آموزشی مشکات استان قم

شناسه نوشته : 33048

1401/02/19

تعداد بازدید : 10

 

معاونت فرهنگی مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها با همکاری مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان برگزار می کند:

برگزاری  مصاحبه های دوره آموزشی مشکات استان قم

«تخصص تبلیغ دانش آموزی» آینده سازان

ویژه طلاب خواهر واحد سطح دو و سطح سه  امروز ۱۸اردیبهشت ماه در مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها از صبح در حال برگزاری می باشد.