اطلاعیه آیین نامه مقالات پایانی

شناسه نوشته : 33049

1401/02/19

تعداد بازدید : 11

اطلاعیه آیین نامه مقالات پایانی

 

 

طبق ماده 7 آیین نامه مقالات پایانی ،پس از تصویب موضوع، طلبه موظف است در مدت شش ماه مقاله را تدوین و در سامانه بارگذاری نماید.در غیر این صورت 1 نمره از مقاله او کسر می گردد و یک ماه به او جهت تدوین مقاله فرصت داده می شود. در صورتی که پس از یک ماه نیز مقاله را تدوین ننماید، مجددا با کسر 1 نمره از مقاله، یک ماه به او فرصت داده می شود. پس از این مدت نیز چنانچه مقاله را بارگذاری ننماید، تصمیم گیری درباره طلبه بر عهده کارگروه  مقالات پایانی است.

در صورتی که پس از یک ماه نیز مقاله را تدوین ننماید، مجددا با کسر 1 نمره از مقاله، یک ماه به او فرصت داده می شود. پس از این مدت نیز چنانچه مقاله را بارگذاری ننماید، تصمیم گیری درباره طلبه بر عهده کارگروه مقالات پایانی است.

لازم به ذکر است، طلاب عزیزی که از مهلت ارسال مقالات پایانی آنان گذشته لطفاً هرچه سریعتر جهت ارائه مستندات به واحد پژوهش مراجعه نمایند.

*آخرین مهلت دریافت مستندات تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ می باشد.

معاونت پژوهش از دریافت مستندات بعد از تاریخ اعلام شده معذور می باشد،عواقب بعدی آن بعهده طلبه محترم می باشد.