برگزاری‌فاز‌‌دوم‌آزمون‌جامع‌سطح‌دو

شناسه نوشته : 33093

1401/02/26

تعداد بازدید : 25

 

با احترام، به استحضار می رساند فاز دوم آزمون جامع سطح دو در محورهای فقه و اصول، پنجشنبه مورخ 29 اردیبهشت ساعت 9 صبح به اجرا در خواهد آمد:

*محل آزمون: مدرسه ی کریمه اهل بیت سلام الله علیها

*منابع آزمون:

فقه:دروس تمهیدیه ابواب( طهارت (به استثنای مستندات بحث غسل تا ابتدای نجاسات)، خمس ، صلاه، صوم، حج(به استثنای محرمات احرام)، بیع، خیارات. )

اصول: حلقه ی اولی  از تعریف علم اصول تا ابتدای نوع ثانی( اصول عملیه) و حلقه ی ثانیه تا سر مبحث استصحاب.

*آزمون از پنجاه نمره خواهد بود.

*سوالات تستی و تشریحی است