دوره مهارتهای قبل از ازدواج برای طلاب مجرد همه مقاطع تحصیلی

شناسه نوشته : 33255

1401/03/08

تعداد بازدید : 14

 

مرکز مدیریت استان برگزار می کند :

دوره مهارتهای قبل از ازدواج برای طلاب مجرد همه مقاطع تحصیلی

زمان برگزاری کارگاه : خرداد ماه

خواهران عزیزی که تمایل به ثبت نام دارندبا ذکر مشخصات کامل (نام ونام خانوادگی، شماره تماس ایتا، کد ملی، ت.ت، محل صدور ،مدرک حوزوی ،مدرک غیر حوزوی)و نام دوره تا فردا ۸ صبح به آیدی زیر پیام دهند :

@Farhangiameneh1400