جلسه پرسش و پاسخ جهت پیشبرد بهتر فرایند پژوهشی با حضور مدیر محترم، سرکار خانم دکتر سایری و معاونت پژوهش

شناسه نوشته : 33264

1401/03/09

تعداد بازدید : 19

جلسه پرسش و پاسخ جهت پیشبرد بهتر فرایند پژوهشی با حضور مدیر محترم، سرکار خانم دکتر سایری و معاونت پژوهش

 

معاونت پژوهش، آخرین جلسه پژوهشی سال تحصیلی را برگزار می کند:

«جلسه پرسش و پاسخ جهت پیشبرد بهتر فرایند پژوهشی»

 

 

با حضور: مدیر محترم، سرکار خانم دکتر سایری و معاونت پژوهش

 

طلاب گرامی می توانند آسیب های احتمالی در فرایند پژوهشی سال گذشته و همچنین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خود را به همراه ایده های نو و بدیع، جهت پیشبرد بهتر فرایند پژوهشی در جلسه مطرح کنند.

 

زمان: سه شنبه 10 خرداد

زمان: ساعت 10

مکان: مهدیه سردار سلیمانی

 

حضور طلاب سطح 2 و3 الزامی است