قابل توجه طلاب محترم پایه پنجم و مشمولین مقاله پایانی ۲

شناسه نوشته : 33291

1401/03/11

تعداد بازدید : 13

قابل توجه طلاب محترم پایه پنجم و مشمولین مقاله پایانی ۲

 

 

آخرین مهلت ارسال مقالات پایانی ۲ تا پایان خرداد ماه سال تحصیلی جاری است.
معاونت پژوهش از پذیرش مقالات پایانی در خارج از محدوده زمانی اعلام و تعیین شده معذوراست و مطابق آیین نامه اعمال خواهد شد.

*زمان اعلام شده، قابل تمدید نیست.
*امیدوارم با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم یاری رسان ما باشید.

در سایه سار قرآن مکرم و عترت مطهر همواره موفق و مؤیدباشید.