آخرین مهلت ارسال مقالات پایانی ۲ تا پایان خرداد ماه سال تحصیلی جاری

شناسه نوشته : 33412

1401/03/27

تعداد بازدید : 12

آخرین مهلت ارسال مقالات پایانی ۲ تا پایان خرداد ماه سال تحصیلی جاری

 

قابل توجه طلاب محترم پایه پنجم و مشمولین مقاله پایانی ۲

آخرین مهلت ارسال مقالات پایانی ۲ تا پایان خرداد ماه سال تحصیلی جاری است.
معاونت پژوهش از پذیرش مقالات پایانی در خارج از محدوده زمانی اعلام و تعیین شده معذوراست و مطابق آیین نامه اعمال خواهد شد.

زمان اعلام شده، قابل تمدید نیست.

امیدوارم با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم یاری رسان ما باشید.

در سایه سار قرآن مکرم و عترت مطهر همواره موفق و مؤیدباشید