دوره مطالعاتی آثار اندیشمندان تربیت وحیانی

شناسه نوشته : 33841

1401/05/05

تعداد بازدید : 9

دوره مطالعاتی آثار اندیشمندان تربیت وحیانی

 

دوره مطالعاتی آثار اندیشمندان تربیت وحیانی

 

 ویژه طلاب رشته تربیت دینی کودک و نوجوان
مزایای دوره:
-
اولویت در دعوت به همکاری برای تدریس
-ثبت در پرونده پژوهشی
-ارائه گواهی معتبر
- تقدیر از برگزیدگان

آیدی ثبت نام
@fk56789