قابل توجه طلاب محترم شرکت کننده دردوره آینده سازان

شناسه نوشته : 33844

1401/05/08

تعداد بازدید : 10

 

 

قابل توجه طلاب محترم شرکت کننده دردوره آینده سازان

این دوره درمراکزمتفاوت مانند جامعه الزهراس ومرکزمدیریت و..درحال برگزاری ست هیچ کجامجانی برگزارنشده است.

مدرسه علمیه حضرت آمنه سلام الله بدلیل توجه به پیشرفت طلاب محترم متقبل برگزاری دوره شده است
اماظاهرابعضی دوستان اظهاربی اطلاعی ازپرداخت درصدی ازهزینه رامی کنند
ازاین هرکسی به هردلیل قادربه پرداخت این درصدازهزینه نیست ازدوره انصراف دهدوشرعا جایزنیست هیچ استفاده ایی ازکلاسها راداشته باشد.
ومدیریت مدرسه خسارت وارده به مدرسه راخودتقبل می کند

عزیزانی که به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه از دوره انصراف می دهند به آیدی زیر اطلاع دهند
@Seyedehmiremadi
ومن الله التوفیق