فراخوان مبلغان مدرسه آمنه سلام الله علیها برای تشکیل گروه تبلیغی

شناسه نوشته : 33847

1401/05/05

تعداد بازدید : 11

 

فراخوان مبلغان مدرسه آمنه سلام الله علیها برای تشکیل گروه تبلیغی

طلاب مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه سلام الله علیها

 
دارای پرونده تبلیغی

به گروه تبلیغی حضرت آمنه سلام الله علیها بپیوندید

لطفا در اسرع وقت شماره پرونده تبلیغی خود را به آیدی زیر ارسال کنید .


@Seyedehmiremadi