معرفی کتاب

تعداد بازدید : 13

  • معرفی کتاب«باید برگردیم»
به دنبال منویات راهبردی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در باب تحولات و نگرانی های موجود درباره جمعیت ایران اسلامی، کتاب پژوهشی «باید برگردیم» ششمین مجلد از مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت اثر صالح قاسمی با موضوع «بازخوانی دیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله) درباره جمعیت» به همت نشر خیزش نو در 84 صفحه چاپ و منتشر شده است.
 کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده که نگارنده در فصل نخست به موضوع «جمعیت جوان و فرصت ها»، در فصل دوم به مقوله «تحدید نسل و تهدیدها»، در فصل سوم به موضوع «سیاست های جمعیتی، بایدها و نبایدها» و در نهایت در فصل چهارم به موضوع «جمعیت جهان، مسلمین و غیرمسلمین» مورد بازخوانی و بررسی قرار داده است.