چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های بصیرتی

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های بصیرتی

شناسه خبر : 101857

1399/10/20

تعداد بازدید : 9

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های بصیرتی

 

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های بصیرتی با حضور جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل منطقه غرب آسیا

یکشنبه  21 دی99 ساعت 8  صبح

ویژه مدیران، معاونین، اساتید و کادر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور

آدرس: live.whc.ir/tehran 

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم