ارائه نرم افزار آموزشی تبلیغی حماسه عاشورا

ارائه نرم افزار آموزشی تبلیغی حماسه عاشورا

شناسه خبر : 111037

1400/06/10

تعداد بازدید : 9

ارائه نرم افزار آموزشی تبلیغی حماسه عاشورا

 

امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار می کند:

ارائه نرم افزار آموزشی تبلیغی حماسه عاشورا