دوره مجازی یک هفته ای تمدن نوین اسلامی

دوره مجازی یک هفته ای تمدن نوین اسلامی

شناسه خبر : 111188

1400/06/14

تعداد بازدید : 4

دوره مجازی یک هفته ای تمدن نوین اسلامی

 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه با همکاری موسسه علمی تربیتی آوای توحیدبرگزار می کند :

 

دوره مجازی یک هفته ای تمدن نوین اسلامی