پویش الگوهای برتر تبلیغی ویژه طلاب و مبلغین برادر و خواهر

پویش الگوهای برتر تبلیغی ویژه طلاب و مبلغین برادر و خواهر

شناسه خبر : 111975

1400/07/03

تعداد بازدید : 6

پویش الگوهای برتر تبلیغی ویژه طلاب و مبلغین برادر و خواهر

 

دبیرخانه دائمی مبلغین اربعین کشور برگزار می کند:

 

پویش الگوهای برتر تبلیغی

ویژه طلاب و مبلغین برادر و خواهر