فراخوان امکان معرفی اساتید و دانش آموختگان برای تدریس به دانشگاه فرهنگیان

فراخوان امکان معرفی اساتید و دانش آموختگان برای تدریس به دانشگاه فرهنگیان

شناسه خبر : 121442

1401/01/17

تعداد بازدید : 43

فراخوان امکان معرفی اساتید و دانش آموختگان برای تدریس به دانشگاه فرهنگیان

 

 

امکان معرفی اساتید و دانش آموختگان برای تدریس به دانشگاه فرهنگیان