آغاز ثبت نام دوره تربیت پاسخگوی اعتقـــادی ازبین طلاب خواهرساکن استان قم

آغاز ثبت نام دوره تربیت پاسخگوی اعتقـــادی ازبین طلاب خواهرساکن استان قم

شناسه خبر : 121541

1401/01/22

تعداد بازدید : 27

آغاز ثبت نام دوره  تربیت پاسخگوی اعتقـــادی ازبین طلاب خواهرساکن استان قم