اولین نشست با عنوان «جریان شناسی رسانه»

اولین نشست با عنوان «جریان شناسی رسانه»

شناسه خبر : 125077

1401/04/28

تعداد بازدید : 15

اولین نشست با عنوان «جریان شناسی رسانه»

مرکز فناوری اطلاعات در راستای برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی اداره آموزش وفرهنگ‌سازی فضای مجازی و به منظور ارتقاء مهارت و دانش طلاب در زمینه فضای مجازی، در نظر دارد باتوجه به ظرفیت‌های استان قم، سلسله نشست‌های تخصصی برای خواهران طلبه استان قم برگزار نماید.

 

اولین نشست با عنوان «جریان شناسی رسانه»