برای دریافت اطلاعیه زمان انتخاب واحد نیمه اول سال تحصیلی 95-96 و نکات پیرامون آن کلیک کنید

برای دریافت اطلاعیه زمان انتخاب واحد نیمه اول سال تحصیلی 95-96 و نکات پیرامون آن کلیک کنید

شناسه خبر : 29974

1395/06/07

تعداد بازدید : 462

دریافت اطلاعیه زمان انتخاب واحد نیمه اول سال تحصیلی 95-96 و نکات پیرامون آن

برای دریافت اطلاعیه زمان انتخاب واحد نیمه اول سال تحصیلی 95-96 و نکات پیرامون آن موارد زیر را مطالعه و دانلودکنید

دریافت  نکاتی پیرامون انتخاب 

زمان انتخاب واحد

تقويم تحصيـلی نيمسال اول سال تحصيـلی 95-96 مدارس علميه سطح دو