سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵

اولين نشست اخلاقي-تربيتي با حضورآقاي ساجدي موسس مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها- در تاريخ 95/7/7در سالن اجتماعات مدرسه باحضور طلاب وكادر برگزار شد.

شناسه خبر : 32340

1395/08/05

تعداد بازدید : 51

اولین نشست اخلاقی تربیتی

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۷:۳۶

اولين نشست اخلاقي-تربيتي - در تاريخ 7/7/1395در سالن اجتماعات مدرسه حضرت آمنه-سلام الله عليها-باحضور طلاب وكادر برگزار شد.

اولين نشست اخلاقي-تربيتي با حضورآقاي ساجدي موسس مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها-  در تاريخ 95/7/7در سالن اجتماعات مدرسه باحضور طلاب وكادر برگزار شد.

 موسس مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها- با اشاره  به اهميت جايگاه طلبگي گفت:هدايت عمومي  افكارواعتقادات جامعه برعهده طلابي مي باشدكه وظيفه خطير ي نسبت به اقشارمختلف دارند.

آقاي ساجدي طلاب را نسبت به بصيرت در جنگ نرمي كه با آن روبروهستيم،آگاه نموده وگفت: دشمن به دنبال تصرف اذهان مردم و ازبين بردن همدلي مي باشد.

ايشان با اشاره به بيانات مقام معظم رهبريحفظه الله تعالي عليه -افزود:در بحث نفوذ وظيفه طلاب است كه ميزان نفوذدشمن در عرصه هاي فرهنگي،اقتصادي وسياسي رامشخص نموده وبه دنبال راهكار واصلاح سبك زندگي خود وجامعه باشند.

وي گفت:باتوجه به وظيفه دفاع از دين كه برعهده هر طلبه مي باشد ،از دشمن شناسي نبايد غفلت كنيم كه ضرورت آن در بيانات رهبرعظيم الشان-حفظه الله تعالي عليه مورد تاكيد قرار گرفته است.