نشست اعتقادي مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها-باموضوع غدير برگزارشد.

نشست اعتقادي مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها-باموضوع غدير برگزارشد.

شناسه خبر : 32341

1395/08/05

تعداد بازدید : 39

غدیر شناسی

شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲:۳۵

نشست اعتقادي مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها-باموضوع غدير برگزارشد.

 

نشست اعتقادي مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها-باموضوع غدير برگزارشد.

اولين نشست اعتقادي مدرسه علميه حضرت آمنه-سلام الله عليها- با موضوع غدير با حضور دكتر ايماني استاد برجسته حوزه ودانشگاه در تاريخ 31/6/95برگزار گرديد.

دكتر ايماني در اين نشست با بيان اينكه شيعيان در بين تمامي امت اسلامي با غدير شناخته مي شوند گفت حدود سيصدميليون شيعه اثناعشري داريم وپنجاه ميليون شيعه هستند هرچنددرگروه هاي مختلف تقسيم شده اند كه ما مفتخريم اثنا عشري هستيم وپيرو مدرسه غدير،امامت وولايت هستيم.

وي گفت:كساني كه غدير راقبول دارند بعداز آن عاشوراومهدويت راهم پذيرفتند وبقاي تشيع به تولي وتبري  مي باشدكه مصداق بارزآن را در زيارت عاشورا به ما آموزش داده اند همچنانكه صد سلام وصد لعن مي گوييم وبايد جهت حفظ وحدت لعن را مخفي ومحبت رااظهاركرد.

ايشان افزودند تبعيت از اهل بيتعليهم السلام نشانه تولي مي باشد كه اين تبعيت در برخورد با مخالفان ايشان نيز بايد رعايت شود.

در ادامه بانگاهي به مسئله غدير در قرآن به تشريح آيات سوره مباركه مائده پرداخته وپاسخ گوي سوالات طلاب بودند.

پايان بخش نشست مدح خواني طلاب بمناسبت غدير بود.