به همت معاونت پژوهش برگزار شد :برگزاری کارگاه مدیریت زمان و روش مطالعه

به همت معاونت پژوهش برگزار شد :برگزاری کارگاه مدیریت زمان و روش مطالعه

شناسه خبر : 33216

1395/08/19

تعداد بازدید : 67

به همت معاونت پژوهشی و کادر اداری مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها) کارگاه مدیریت زمان و روش مطالعه توسط سرکار خانم شاه سیاه برگزار شد.

به همت معاونت پژوهشی و کادر اداری مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها) کارگاه مدیریت زمان و روش مطالعه توسط سرکار خانم شاه سیاه برگزار شد.