به همت معاونت پژوهش برگزار شد :آمادگی برای جشنواره علامه حلی

به همت معاونت پژوهش برگزار شد:برگزاری کارگاههای مهدویت با هدف آمادگی طلاب

شناسه خبر : 33217

1395/08/19

تعداد بازدید : 69

برگزاری کارگاههای مهدویت با هدف آمادگی طلاب برای شرکت در جشنواره علامه حلی در بخش ویژه توسط سرکار خانم فلاحی