به همت معاونت پژوهش برگزار شد : کارگاه مهارت کتابخانه شناسی و مرجع شناسی

به همت معاونت پژوهش برگزار شد : کارگاه مهارت کتابخانه شناسی و مرجع شناسی

شناسه خبر : 33218

1395/08/19

تعداد بازدید : 63

کارگاه مهارت کتابخانه شناسی و کتابشناسی توسط سرکار خانم اصغریان برای مقاطع اول و دوم برگزار شد.