برگزاری اردوی پژوهشی-زیارتی طلاب

برگزاری اردوی پژوهشی-زیارتی طلاب

شناسه خبر : 52791

1396/09/25

تعداد بازدید : 87

برگزاری اردوی پژوهشی-زیارتی طلاب
برگزاری اردوی پژوهشی-زیارتی طلاب

 اردوی پژوهشی –زیارتی طلاب مدرسه علمیه حضرت آمنه-س-

 مدرسه علمیه حضرت زینب آران و بید گل در تاریخ 22/9/96  همایشی با عنوان «نقش حوزه های علمیه در ترویج سبک زندگی اسلامی توسط دکتر فاطمی از اساتید دانشگاه تهران برگزار نمود و طلاب مدرسه علمیه حضرت آمنه –س- در این همایش شرکت کردند.

فاطمی مهر معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت آمنه-س-گفت :

 دکترفاطمی  در ابتدا  به باورها و اعتقادات در وجود انسان اشاره کرد که موجب شکل گیری ارزش ها، رفتارها ، نمادها می شود واگر باورها تغییرکند، ارزش ها، رفتارها ، نمادها نیز تغییر خواهد کرد.

فاطمی تأکید کرد سبک زندگی اسلامی که باید بر اساس خدامحوری باشد بر اساس سلایق و رفتارهای شخصی

استاد فاطمی روابط چهارگانه انسان را ارتباط با خدا، خود، افراد و محیط برشمردو تصریح کرد که باید ابتدا ارتباط آدمی با خودش تصحیح شود تا سایر روابطش نیز اصلاح گردد.

وی در انتها درباره موضوعات پژوهشی مرتبط به بحث سبک زندگی بیان کرد که ضرورت دارد در مرحله ابتدایی به مباحث باوری و اعتقادی به عنوان اساس و زیر بنا توجه کرد تا با شکل گیری صحیح باورها بتوان به موارد روبنایی و ملموس در سبک زندگی رسید.

لازم به ذکراست طلاب  مدرسه علمیه حضرت آمنه –س- به زیارتگاه امام زاده محمدهلال بن علی-علیه السلام-مشرف شدند.