برگزاری سومین جلسه کارگروه مدرسه آمنه-سلام الله علیها-

برگزاری سومین جلسه کارگروه مدرسه آمنه-سلام الله علیها-

شناسه خبر : 66302

1397/08/05

تعداد بازدید : 44

  برگزاری سومین جلسه کارگروه مدرسه آمنه-سلام الله علیها-
برگزاری سومین جلسه کارگروه مدرسه آمنه-سلام الله علیها-

باسمه تعالی

 سومین جلسه کارگروه مدرسه آمنه-سلام الله علیها-

در روز پنج شنبه30/7/97  سومین جلسه کارگروه مدرسه با حضور اعضای کارگروه سرکار خانمها:

سلیمه سایری، سیده لیلا صالحی،سهیلا خائفی، و معاون پژوهش مدرسه فریده فاطمی مهر و با حضور خانم دکتر قنبری مدعو مدیریت استان قم تشکیل شد.دو موضوع از تحقیقات پایانی و  سه طرح تفصیلی از طلاب مدرسه حضرت آمنه(س) مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن عبارت از:

1 -موضوع فرزانه اسماعیلی ؛آثار وضعی (دنیوی)اعمال انسان در قرآن و روایات، به آثار دنیوی اعمال انسان با تأکید بر المیزان و مخزن العرفان تغییر پیدا کرد.

2-موضوع فاطمه آسه پژوهشی درباره علم اصول نحو، با تأکید بر نقد کتاب البهجه المرضیه فی شرح الالفیه فی اسلوبها الجدید و مغنی الاریب به تحلیلی درباره علم اصول نحو با تأکید بر مغنی باب اول و رابع تغییر پیدا کرد.

3-طرح تفصیلی روستا آزاد اباحه گری و راهکارهای مقابله با آن با تأکید بر آیات و روایات مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

4- طرح تفصیلی لیلا امری مقایسه جامعه علوی با جامعه ایران اسلامی از بُعد فرهنگی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت

5- طرح تفصیلی مهلا امیری نقش انگلیس در انحطاط فرهنگی ایران در دوره قاجار و پهلوی با تأکید بر قرارداد مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.