برگزاری دومین نشست نمایندگان آموزشی مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

برگزاری دومین نشست نمایندگان آموزشی مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

شناسه خبر : 66365

1397/08/06

تعداد بازدید : 57

 برگزاری دومین نشست نمایندگان آموزشی مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)
برگزاری دومین نشست نمایندگان آموزشی مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

باسمه تعالی

دومین نشست نمایندگان آموزشی مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)در سال تحصیلی جدید

دومین جلسه توجیهی نمایندگان آموزشی باحضورکلیه نمایندگان آموزش کلاس ها و معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت  آمنه (سلام الله علیها) در روز شنبه 97/8/5، دراتاق جلسات برگزارشد.

 شعبانی معاون آموزش درابتدا ضمن تقدیر وتشکر از زحمات همه نمایندگان  به تشریح آیین نامه آموزشی پرداخت .درادامه مشکلات آموزشی به صورت کلاس به کلاس وراهکاری  آن با نظرخواهی نمایندگان ارایه شد.شعبانی جهت ارتقاء اهداف کلان آموزشی به برگزاری انتخابات  در دومرحله در هفته های آتی خبرداد. وزمان ثبت نام کاندیدهای انتخابات مرحله اول  را تا دهم آبان اعلام کرد.که پس از تأییدنهایی آموزش انتخابات مرحله اول باهدف انتخاب هفت نفر وراهیابی به مرحله دوم  در مدرسه انجام خواهدشد.

درپایان مجدداًاز همکاری همه نمایندگان تقدیروتشکربعمل آمد.