برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

شناسه خبر : 80731

1398/06/03

تعداد بازدید : 106

برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

در روز یکشنبه ، مورخ 98/06/03 ، در مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها) ،کارگاه مقاله نویسی با حضور سرکارخانم قنبری «زیدعزها» و تعدای از پژوهشگران مدرسه برگزارشد.

 معاون پژوهش مدرسه گفت: هدف از برگزاری کارگاه مقاله نویسی، افزایش توانمندی طلاب درزمینه نویسندگی، آشنا کردن آن‌ها با شیوه‌ مقاله‌نویسی و فرآیند تحقیق و پژوهش است.

وی اظهار کرد: در این کارگاه  ازجمله ضرورت کار پژوهشی برای طلاب، اهمیت حضور فعال حوزویان در محافل علمی از طریق یافته‌های پژوهشی و آشنایی با ساختار یک اثر تحقیقی و پژوهشی طرح و بررسی شد.

شعبانی خاطرنشان کرد: در کارگاه پژوهشی و مقاله‌نویسی موضوعات مرتبط با مقاله‌نویسی از قبیل عنوان تحقیق، بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف کلی و جزئی و روش تحقیق برای طلاب شرکت‌کننده تشریح شد.

همچنین ویژگی‌های مسئله، فرضیه و نظریه، انواع تحقیق علمی، راه‌های دستیابی به منابع تحقیق ازجمله کتاب‌شناسی، نمایه‌ها و ... از دیگر مواردی بود که در این کارگاه برای طلاب تدریس شد.

وی درادامه گفت : با توجه به پیشرو داشتن همایش های ملی وبین اللملی دراین کارگاه استادبزرگوار پژوهشگران را به انتخاب موضوعات مقالات با محور همایش ها ترغیب نمود.

مشاوره پژوهشی در این کارگاه برای هریک از اعضای شرکت کننده پایان بخش این کارگاه بود.