برگزاری نهمین کارگروه پژوهش مدرسه علمیه حضرت آمنه سلام الله علیها

برگزاری نهمین کارگروه پژوهش مدرسه علمیه حضرت آمنه سلام الله علیها

شناسه خبر : 83135

1398/08/12

تعداد بازدید : 420

برگزاری نهمین کارگروه پژوهش مدرسه علمیه حضرت آمنه سلام الله علیها
نهمین کارگروه پژوهش مدرسه علمیه حضرت آمنه "سلام الله علیها " با هدف بررسی موضوعات مقالات پایانی طلاب درروز یکشنبه، مورخ 98/08/12 برگزارشد.

نهمین  کارگروه  پژوهش مدرسه درروز یکشنبه، مورخ98/08/12، با حضور اساتید محترم سرکار خانم ها: سایری ، باباخان،صالحی، و معاون پژوهش مدرسه برگزارشد.

 معاون پژوهش  مدرسه گفت : در این جلسه 22 عنوان موضوع  از مقالات پایانی طلاب مدرسه  علمیه حضرت آمنه(س) بررسی وپنج عنوان پیشنهادی با مقداری تغییرات در جلسه به تأیید اعضای کارگروه رسید.

شعبانی در پایان افزود: طلاب موظف هستند حداقل یک ماه و حداکثر شش ماه  مقالات پایانی خود را به معاونت پژوهش مدرسه ارائه دهند ، تا مقالات توسط  اساتید ارزیاب مورد ارزیابی قرار گیرد.