کد مطلب: 86917 تعداد بازدید: ۱۹۱۱

دانلود نمونه سوالات امتحانات متمرکز حوزه های علمیه خواهران

دانلود نمونه سوالات امتحانات متمرکز حوزه های علمیه خواهران

چهارشنبه ۱۱ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۹:۲۷
دانلود سوالات امتحانات متمرکز عمومی نیمسال دوم 98-1397

 سوالات امتحانات متمرکز عمومی نیمسال دوم 98-1397

عنوان

کتاب

پایه / ورودی

احکام عمومی 1

درسنامه احکام عمومی

پایه اول ورودی بهمن

احکام عمومی 1

درسنامه فقه

پایه اول ورودی بهمن

احکام عمومی 2

درسنامه فقه

پایه اول 5ساله ، سوم 7 ساله ، اول پاره وقت

اصول فقه 3

دروس فی علم الاصول

پایه چهارم 5ساله ، ششم 7ساله، پنجم پاره وقت

اصول فقه 4

دروس فی علم الاصول

پایه 5 ورودی بهمن

صرف 1

صرف متوسطه

پایه اول ورودی بهمن

صرف 1

درسنامه علم صرف

پایه اول ورودی بهمن

صرف 2

صرف متوسطه

پایه اول 5ساله،سوم7 ساله ، اول پاره وقت

صرف 2

درسنامه علم صرف

پایه اول 5ساله،سوم7 ساله ، اول پاره وقت

صرف 3

صرف متوسطه

پایه دوم ورودی بهمن

صرف 3

درسنامه علم صرف

پایه دوم ورودی بهمن

فقه استدلالی 1

دروس تمهیديه

پایه چهارم ورودی بهمن، پنجم پاره وقت

فقه استدلالی 2

دروس تمهیديه

پایه چهارم 5 ساله ، ششم 7 ساله

فقه استدلالی 3

دروس تمهیديه

پایه پنجم ورودی بهمن ، ششم پاره وقت

فقه استدلالی 4

دروس تمهیديه

پایه پنجم 5ساله ، پایه هفتم 7 ساله

منطق 1

دانش منطق

پایه دوم ورودی بهمن ، دوم پاره وقت

منطق 1

دروس فی علم المنطق

پایه دوم ورودی بهمن ، دوم پاره وقت

منطق 2

دانش منطق

پایه دوم5ساله، چهارم 7ساله، سوم ورودی بهمن، سوم پاره وقت

منطق 2

دروس فی علم المنطق

پایه دوم5ساله، چهارم 7ساله، سوم ورودی بهمن، سوم پاره وقت

منطق 3

دانش منطق

پایه سوم 5ساله، پنجم 7ساله، چهارم پاره وقت

منطق 3

دروس فی علم المنطق

پایه سوم 5ساله، پنجم 7ساله، چهارم پاره وقت

نحو عالی 2

مبادی العربیه 4

پایه سوم 5ساله، پنجم 7ساله، چهارم پاره وقت

نحو عالی 3

مبادی العربیه 4

پایه چهارم ورودی بهمن

نحو عالی 1

مبادی العربیه 4

پایه دوم5ساله، چهارم 7ساله، سوم ورودی بهمن، سوم پاره وقت

نحو عالی 4

مبادی العربیه 4

پایه چهارم 5 ساله ، ششم 7 ساله

نحو متوسطه 2

نحو متوسطه، حمید محمدی

پایه دوم ورودی بهمن ، دوم پاره وقت