کد مطلب: 87316 تعداد بازدید: ۱۳۶

دانلود نمونه سوالات امتحانات متمرکز حوزه های علمیه خواهران

دانلود نمونه سوالات امتحانات متمرکز حوزه های علمیه خواهران

سه شنبه ۱۷ دى ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۱:۰۶
دانلود سوالات امتحانات متمرکز عمومی نیمسال اول 98-1397

 

               سوالات امتحانات متمرکز عمومی نیمسال اول 98-1397

 

عنوان

کتاب

پایه / ورودی

صرف 1

درسنامه علم صرف

پایه اول 5 ساله

پایه سوم 7 ساله

صرف 1

صرف متوسطه

پایه اول 5 ساله

پایه سوم 7 ساله

نحو عالی 1

مبادی العربیة

پایه سوم 5 ساله

پایه پنجم 7 ساله

نحو عالی 3

مبادی العربیة

پایه چهارم 5 ساله

پایه ششم 7 ساله

نحو عالی 2

مبادی العربیة

پایه سوم ورودی بهمن

نحو عالی 4

مبادی العربیة

پایه چهارم ورودی بهمن

نحو مقدماتی

نحو مقدماتی

پایه دوم 7 ساله

فقه استدلالی 3

دروس تمهیدیّة فی الفقه الاستدلالی

پایه پنجم 5 ساله

پایه هفتم 7 ساله

فقه استدلالی 2

دروس تمهیدیّة فی الفقه الاستدلالی

پایه چهارم ورودی بهمن

فقه استدلالی 4

دروس تمهیدیّة فی الفقه الاستدلالی

پایه پنجم ورودی بهمن

عقاید توصیفی 3

عقاید توصیفی 3

پایه دوم 7 ساله

صرف 3

درسنامه علم صرف

پایه دوم 5 ساله

پایه چهارم 7 ساله

صرف 3

صرف متوسطه

پایه دوم 5 ساله

پایه چهارم 7 ساله

اصول فقه 2

دروس فی علم الاصولالاولی و «الثانیة فی اسلوبها الثانی »

پایه چهارم 5 ساله

پایه ششم 7 ساله

اصول فقه 4

دروس فی علم الاصول «  الحلقة الاولی و الثانیة فی اسلوبها الثانی»

پایه پنجم 5 ساله

پایه هفتم 7 ساله

صرف 2

درسنامه علم صرف

پایه اول ورودی بهمن

صرف 2

صرف متوسطه

پایه اول وردی بهمن

اصول فقه 3

دروس فی علم الاصول «  الحلقة الاولی و الثانیة فی اسلوبها الثانی»

پایه چهارم ورودی بهمن