اطلاعیه بسیج (جذب نخبگان بسیجی)

اطلاعیه بسیج (جذب نخبگان بسیجی)

شناسه خبر : 93148

1399/04/04

تعداد بازدید : 20

اطلاعیه بسیج (جذب نخبگان بسیجی)

اطلاعیه بسیج (جذب نخبگان بسیجی)

*جهت ثبت نام به پوستر فوق مراجعه نمایید.