برگزاری دومین کرسی ترویجی (عرضه نقد وایده علمی) " نقش بانوان درتمدن نوین اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در فضای مجازی

برگزاری دومین کرسی ترویجی (عرضه نقد وایده علمی) " نقش بانوان درتمدن نوین اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در فضای مجازی

شناسه خبر : 93150

1399/04/04

تعداد بازدید : 16

برگزاری دومین کرسی ترویجی (عرضه نقد وایده علمی)

#پژوهش

برگزاری دومین کرسی ترویجی (عرضه نقد وایده علمی) " نقش بانوان درتمدن نوین اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در فضای مجازی