اطلاعیه بسیج (جذب نخبگان بسیجی)

اطلاعیه بسیج (جذب نخبگان بسیجی)

شناسه خبر : 93197

1399/04/06

تعداد بازدید : 16

اطلاعیه بسیج (جذب نخبگان بسیجی)

جهت ثبت نام به پوستر فوق مراجعه نمایید.