سایت های مهم و ضروری برای طلاب، دانشجویان و پژوهشگران

سایت های مهم و ضروری برای طلاب، دانشجویان و پژوهشگران

شناسه خبر : 99128

1399/09/15

تعداد بازدید : 124

سایت های مهم و ضروری برای طلاب، دانشجویان و پژوهشگران

 

سایت های مهم و ضروری برای طلاب، دانشجویان و پژوهشگران

در شرایط کرونا پویشی شکل گرفته برای پژوهشگران و کسانی که مشغول نوشتن پایان نامه هستند. به تمام اطلاعات و پایان نامه هایی که  مورد نیاز هست دسترسی آزاد داده شده است.

سایت های مهم و ضروری برای طلاب، دانشجویان و پژوهشگران

1. ieeexplore.ieee.org

2. acm.org

3. link.springer.com

4. wiley.com

5. sciencedirect.com

6. acs.org

7. aiaa.org

8. aip.org

9. ajpe.org

10. aps.org

11. ascelibrary.org

12. asm.org

13. asme.org

14. bioone.org

15. birpublications.org

16. bmj.com

18. emeraldinsight.com

19. geoscienceworld.org

20. icevirtuallibrary.com

21. informahealthcare.com

22. informs.org

23. ingentaconnect.com

24. iop.org

25. jamanetwork.com

26. joponline.org

27. jstor.org

28. mitpressjournals.org

29. nature.com

30. nrcresearchpress.com

31. oxfordjournals.org

32. royalsocietypublishing.org

33. rsc.org

34. rubberchemtechnol.org

35. sagepub.com

36. scientific.net

37. spiedigitallibrary.org

38. springermaterials.com

39. tandfonline.com

40. theiet.org

  معرفی سایت هایی جهت دانلود رایگان کتاب

1.     www.ketabnak.com

2.     www.urbanity.ir

3.     www.98ia.com

4.     www.takbook.com

5.     www.irpdf.com

6.     www.parsbook.org

7.     www.irebooks.com

8.     www.farsibooks.ir

9.     www.ketabesabz.com

10.                        www.readbook.ir

  سایتهای مهم علمی،پژوهشی

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

  بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

www.anjoman.urbanity.ir

  پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.urbanity.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

  مقالات فارسی

www.urbanity.ir

www.shahrsaz.ir

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir

  کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

  دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:

http://eric.ed.gov

  اطلاعات عمومی کشورها:

www.worldatlas.com

 

  مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:

www.infolibrarian.com

  آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

  کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

  رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس:

www.srco.ir

  دانشنامه آزاد اینترنتی:

www.wikipedia.org

  دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24 کشور اروپايي:

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

  دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا:

http://escholarship.org/

  دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE:

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

  دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي:

http://www.oalib.com/

  دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام:

http://etheses.nottingham.ac.uk/

  دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech:

http://www.intechopen.com/

دسترسي رايگان به مقالات علمي ،دانشگاه McGill  :

http://digitool.library.mcgill.ca/R

  دسترسي رايگان به مقالات علمي،مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه استنفورد:

http://highwire.stanford.edu/

 

  دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاه

 Proceeding of the National Academy of Sciences

  ايالت متحده ي آمريکا:

http://www.pnas.org